Ic group white 24px

Over ons

Even voorstellen

Leuk om kennis te maken!
Gea

Gea Boerkoel


Mijn naam is Gea Boerkoel. Ik ben in Barchem geboren op 22 juli 1963.
Mijn eerste 18 jaren heb ik in Barchem gewoond en in de achterhoek doorgebracht. Daarna heb ik in Apeldoorn de opleiding tot A-verpleegkundige gevolgd. Ik heb bijna 12 jaar in het ziekenhuis gewerkt. In die periode heb ik Ditmar leren kennen en hebben we samen ons leven opgebouwd. Al snel werden wij de trotse ouders van dochter Layla, anderhalf jaar later gevolgd door Selin. Na de geboorte van de twee oudste kinderen ben ik partime in de thuiszorg gaan werken. Na onze terugkeer uit de Filippijnen heb ik dat werk weer opgepakt. In 2005 werden wij verrast door de komst van onze derde dochter, Vianne. Mede door haar heb ik mijn werkgebied verlegd naar De Wehme in Vorden. Inmiddels ben ik gestopt met mijn werk in de zorg en sinds mei 2019 fulltime gastouder.

Img20201117121517

Ditmar Boerkoel


Mijn naam is Ditmar Boerkoel. Ik ben in Apeldoorn geboren op 15 oktober 1954.
Na mijn schoolopleiding ben ik gaan werken bij de Belastingdienst in Apeldoorn, eerst na een twee jarige opleidingen als adjunct Commies en later, na diverse opleidingen, als systeem – beheerder en programmeur. In deze periode heb ik tevens de militaire dienstplicht meegemaakt. Na de dienstplicht ben ik vrijwilliger geweest bij bescherming bevolking voor het redden en helpen van mensen in probleem situaties. In 1998 heb ik ontslag genomen bij de belastingdienst om (na een goede voorbereiding) met ons gezin naar de Filippijnen te emigreren en daar een kinderdorp te bouwen voor straat- en prostitutie kinderen. Hiervoor hebben we destijds een stichting opgericht welke inmiddels met succes is overgedragen aan de eigen Filippijnse bevolking. Na afronding van dit project zijn we in 2001 met ons gezin teruggekomen in Nederland. Door de toen slechte arbeidsmarkt ben ik huisman geworden en heb daarnaast voor diverse organisaties, zoals Stichting Welzijn Ouderen in Lochem en de Zonnebloem in Barchem, vrijwilligerswerk gedaan. In het voorjaar van 2012 heb ik de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en EHBO voor kinderen afgerond voor onze inmiddels opgestarte organisatie ’t Bengelbos met als doel gastouder te zijn in de kinderopvang.


Algemeen

We zijn een gezin met drie kinderen Layla, Selin en Vianne, en diverse huisdieren zoals Falco, onze kleine kindvriendelijke hond, twee konijnen, een kat, vissen (aquarium) en een vogeltje. Onze oudste twee dochters zijn inmiddels uitwonend.

In 2009 zijn we voor het eerst benaderd door een vader met de vraag of we voor- en naschoolse opvang voor zijn zoontje wilden doen. Dit was voor ons het begin van onze Gastouderopvang welke inmiddels is uitgegroeid tot opvang van meerdere kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

In eerste instantie zijn we gaan samenwerken met gastouderbureau 'de Kinderij'. Deze ging in de loop van de jaren failliet waarna we samen zijn gaan werken met gastouderbureau 'de Bengel' en "Avonturijn".

In 2014 zijn we een zelfstandige organisatie geworden met als naam:

’t Bengelbos. 

We wonen in een gezellige woning aan de Bosweg 2 in een rustige en natuurlijke omgeving met veel buiten speel mogelijkheden voor de kinderen.

Buiten hebben we o.a. een grote trampoline, zandbak, schommels, onze konijntjes en veel keuze in buiten speelgoed. We hebben een bolderkar om met de kleinsten uit te gaan naar bijvoorbeeld de speeltuin of andere leuke plekken in Barchem.

Achter ons huis hebben we een speelbosje waar de kinderen kunnen rennen, springen, voetballen, tenten bouwen, crossen, enz.

Binnen hebben we knuffels, puzzels, lego, duplo, auto’s, lees- en kijk boekjes, spelletjes, teken -, kleur- en knutsel materialen, enz. voor alle leeftijden.

We hebben een aparte kinderkamer met een ledikantje. Daarnaast hebben we twee camping bedjes die wisselend op andere kamers kunnen worden gezet.

Kinderen die ’s-morgens vroeg komen kunnen aanschuiven aan onze eettafel voor een gezamenlijk ontbijt waarbij rekening wordt gehouden met de eetgewoonten in eigen huis.

De kinderen die naar school gaan worden door ons gebracht en opgehaald totdat ze groot genoeg zijn om dit zelfstandig te doen. Dit uiteraard in overleg met de ouder(s).

Onze visie

We willen graag gastouder zijn in de meest uitgebreide zin van het woord. Dit houdt in dat we erg flexibel zijn in opvangtijden. Over het algemeen starten we de opvang om zeven uur ’s ochtends en sluiten we om half zes aan het einde van de dag. Er kan echter naast de afgesproken vaste tijden op ieder moment overlegd worden over tijdelijke afwijkende opvangtijden zoals bijv. een later einde van de dag met warme maaltijd. Ook proberen we alle kinderen ruimte te geven om zich zelf te zijn en te worden en daarbij aandacht naar behoefte en op niveau van ieder kind te geven. De kinderen staan voor ons centraal en zullen daarbij sociale vaardigheden leren zoals het omgaan met de anderen kinderen, omgaan met het speelgoed en andere materialen, het leren delen en het samen eten. Het eten wordt daarbij volledig door ons verzorgd om onderlinge verschillen en mogelijke jaloezie te voorkomen. Ons doel daarbij is dat de kinderen graag naar onze opvang komen en zich volledig thuis voelen.

Onze huishoudelijke regels

 • De kinderen trekken bij binnenkomst hun schoenen uit, hangen hun jas aan de kapstok en zetten hun tas op de daarvoor bestemde plek.

 • Er wordt gezamenlijk gegeten aan de gedekte eettafel in de serre; kinderen die niet mee eten kunnen in de woonkamer spelen.

 • Na het eten gaan de kinderen hun tanden poetsen; de ouders zorgen voor een tandenborstel en tandpasta voor hun kind(eren).

 • Na gebruik van het toilet gaan de kinderen hun handen wassen.

 • Na buiten gespeeld te hebben trekken de kinderen hun schoenen uit en gaan hun handen/gezicht wassen.

 • We houden toezicht op onderlinge omgang en taalgebruik en corrigeren daar waar nodig is.

 • In overleg kunnen, bij bijzondere omstandigheden betreffende het kind, extra afspraken gemaakt worden.
 • Voor al onze huisregels en uitgebreide informatie verwijzen we naar ons pedagogisch werkplan.

Onze tarief bepalingen

De volgende afspraken hanteren wij met betrekking tot onze opvang.

 • Per maand wordt er een minimale afname van 18 uur opvang per gezin gerekend.
 • Per afgesproken opvang dag wordt er een minimale afname van 1 uur per kind gerekend.
 • De opvang start en eindigt op de van te voren afgesproken tijdstippen.
 • Als door omstandigheden een bepaalde periode geen opvang nodig is, worden de gereserveerde uren in rekening gebracht.
 • Per dag wordt de totale opvangtijd naar boven afgerond op een kwartier.
 • Het uur tarief is vastgesteld in overleg met en bekend bij de gastouderbureau's waarmee we samenwerken.
 • Wijzigingen van opvangtijden binnen 48 uur voor de opvang worden in rekening gebracht.
 • De kinderen mogen speel vriendjes/vriendinnetjes meenemen zonder extra kosten.
 • De oppas uren die kinderen bij vriendjes/vriendinnetjes doorbrengen worden in rekening gebracht.